направен за

Здравје и сласт

добиен од

Чиста природа

Квалитетот на нашиот мед е создаден од пчелите,
ние додаваме само љубов

Потребни се околу 47.500 пчели да посетат 5.700.000 цветови и да поминат 176.000 километри
за да соберат 950гр. Флорео Мед…
Порачај

Контакти

+389 70 211 220 | +389 43 225 333
ул. Вељко Влаховиќ бр. 1-3/12, 1430 Кавадарци, Македонија
info@zoralek.com

Следете не